Artikelindex

ASLJ, Historia Vagnar, SB 1 - 20

Ett stort tack till Klas Blomberg för det fina arbetet med att leta upp "nästan" alla ASLJ's vagnar.

En fullständig lista (PDF-format) kan laddas ner här.

Nummer Littera Tillverkare Köpår Anmärkning Skruvbroms Bevararad
SB 1 AC Kockums  1884 Skrot i början av 1950-talet, Skyllberg    
SB 2 AC Kockums  1884 Skrot i början av 1950-talet, Skyllberg    
SB 3 C Kockums 1884 Skrot i början av 1950-talet, Skyllberg    
SB 4 C Kockums 1885 Skrot i mitten av 1940-talet, Skyllberg    
SB 51 ACo Ljunggrens 1911 Såld 1938 till LJ, övertagen av SJ 1948, skrot 196? X  
SB 52 G Skyllbergs bruk 1943 Konduktörshytt, såld 1955 X  
SB 6 DG Kockums 1884 Postvagn. Ombyggd till G i början av 30-talet. Underrede skrot 1955.
Korgen som tvättstuga hos Ture Hagberg, Ingelsby.
   
SB 71 P Skyllbergs bruk 1884 Ombyggd 1896 till G. Skrot före 1939    
SB 72 G Skyllbergs bruk 1943 Konduktörshytt, såld 1955 till NKlJ 402, tagen i trafik februari 1955. augusti 1980 överförd til Elavdelningen, september 1991 till VÖJF. X X
SB 8 P Skyllbergs bruk 1884 Ombyggd 1896 till G. Ombyggd 1923 till större utförande. Skrot 1955    
SB 9 G Skyllbergs bruk 1884 Konduktörshytt, ombyggd 1923 till större utförande. Underrede skrot 1955.
Korgen som garage hos Gunnar Karlsson Sjöstorp.
X  
SB 10 G Skyllbergs bruk 1884 Ombyggd 1923 till större utförande. Underrede skrot 1955. Överrede som sjöbod hos Lena Larsson, Ingelsby.    
SB 111 G Skyllbergs bruk 1884 Ombyggd 1925 till NN större utförande. Skrotad mellan 1940 – 43    
SB 112 G Skyllbergs bruk 1943 Såld 1955 till NKlJ 411, i trafik maj 1955. 1970 elrevisionsvagn.    
SB 12 G Skyllbergs bruk 1884 Tagen ur trafik 14/10 1946 X  
SB 13 J Skyllbergs bruk 1884 Skrot 1955 X  
SB 14 J Skyllbergs bruk 1884 Ombyggd till P omkring 1908. Tagen ur trafik 14/10 1946. Troligen såld som skrot.    
SB 15 G Skyllbergs bruk 1885 Såld 1955 som skrot.    
SB 16 P Skyllbergs bruk 1885 Såld 1955 som skrot.    
SB 17 J Skyllbergs bruk 1884 Tagen ur trafik 14/10 1946, troligen såld som skrot. X  
SB 18 P Skyllbergs bruk 1885 Skrotad i början av 1940-talet.    
SB 19 P Skyllbergs bruk 1885 Ombyggd 1896 till G. Skrot 1955    
SB 20 Kn Skyllbergs bruk 1886 Ombyggd 1924 till KNN större utförande. 4 st patentstolpar 6/2 1935. Såld 1955 till DONJ. Ombyggd till snöplog 1957. 1972 Såld till NKlJ Q 463. 1991 såld till JTJ.   X


Källor:
Stencil från 1980-talet, antagligen utarbetad av Peter Johansson, Skyllberg
Peter Löfs NKlJ-sida
Peter Löfs NKlJ-bok
AGJ hemsida

Sök