3. Sjöstorps anhalt

 

 

GPS-koordinater, Sjöstorps anhalt, Klicka för karta !

Skiss med hjälp av Lantmäteriets karta från 1955. Länk till Lantmäteriets karta. (OBS ! Det kan krävas att programvara installeras.)
Spåren var då borttagna. Riksväg 50 har numera ersatt landsvägen dock skiljer sig vägsträckningen en del från 1955-års karta.

ASLJ, Sjöstorp. Skiss med hjälp av Lantmäteriets karta från 1955.

Sjöstorp

Namn   Tjänst   År  
Per J. Pettersson   Banvakt      
Emil Zetterlund   Banvakt      
Augusta Fagerberg   Grindvakt      

 


Tomten ägdes tidigare av Allan Joutsen, på tomten finns även resterna efter gamla landsvägen som via en backe och bro gick över ASLJ's banvall.
Bron revs på 1960-talet.

Klicka på bilderna för att förstora.

ASLJ, Sjöstorps anhalt med sjön Röllingen bakom.         Dressinbod vid Sjöstorps anhalt. Den stod alldeles intill anhaltsbyggnaden.

Sjöstorps anhalt med sjön Röllingen bakom.

       

Dressinbod vid Sjöstorps anhalt. Den stod alldeles intill anhaltsbyggnaden.

           
ASLJ, Sjöstorps anhalt 2010. Tomten ägs av Allan Joutsen.         ASLJ, Sjöstorp, Gamla landsvägen passerar ASLJ med en bro.

Sjöstorps anhalt 2010. Tomten ägdes av Allan Joutsen.
Stugan har flyttats lite sedan ASLJ-tiden.

       

Gamla landsvägen passerar ASLJ med en bro.
Tåget kommer från Askersund.

           
Sjöstorps anhalt 2010. Riktning mot Ingelsby.         Sjöstorps anhalt 2010. Riktning mot Askersund.

Sjöstorps anhalt 2010. Riktning mot Ingelsby.
Ungefär vid elstolpen stod anhaltsboden.

       

Sjöstorps anhalt 2010. Riktning mot Askersund.
Till vänster om banvallen syns gamla vägen som gick med bro över ASLJ.

           
Sjöstorps anhalt 2010. Brofästet för gamla landsvägen.         Sjöstorps anhalt 2010. På gamla bron.

Sjöstorps anhalt 2010. Brofästet för gamla landsvägen.
.

       

Sjöstorps anhalt 2010. På gamla bron.
Riksväg 50 i bakgrunden.

           
Sjöstorps anhalt 2010. På gamla bron.         Sjöstorps anhalt 2010. Banvallen vid gamla bron.

Sjöstorps anhalt 2010. På gamla bron.

       

Sjöstorps anhalt 2010. Banvallen vid gamla bron.

           
Sjöstorps anhalt 2010. Brofästet sett från banvallen.         Sjöstorps anhalt 2010. Banvallen mot Askersund.

Sjöstorps anhalt 2010. Brofästet sett från banvallen.

       

Sjöstorps anhalt 2010. Banvallen mot Askersund.

           
Sjöstorps anhalt 2010. Banvallen mot Sjöstorp.         Sjöstorps anhalt 2010. Allan Joutsen med säck-kärra från ASLJ.

Sjöstorps anhalt 2010. Banvallen mot Sjöstorp.
.

       

Sjöstorps anhalt 2010.
Allan Joutsen (f.d. tomtägare) med säck-kärra från ASLJ.