Artikelindex

Klicka på bilderna för att förstora.

ASLJ, Askersunds station, ritad av Eric Renstrand.         ASLJ, Askersund, Godmagasinet, ritad av Eric Renstrand.

Stationen. Ritning gjord av Eric Renstrand.

       

Godsmagasinet. Ritning gjord av Eric Renstrand.

           
ASLJ, Askersunds station 1884. Sjön Alsen i bakgrunden.         ASLJ, Askersunds station från sjösidan 1900.Lok 2.1 med vagnar.

Askersunds station 1884. Sjön Alsen i bakgrunden.
Observera att det knappt finns någon bebyggelse runt järnvägen.

       

Askersunds station från sjösidan 1900.
Lok 21 med enkla personvagnar.

           
ASLJ, Askersunds station, Lok 2.1         ASLJ, Askersunds station utsmyckad vid kungabesöket 1898.

Lok 21 vid Askersunds station.

       

Askersunds station utsmyckad vid kungabesöket 1898.

           
ASLJ, Flygbild över Askersunds station med närmaste omgivningar.         ASLJ, Askersund station 1924, Lok 1 - Kårberg. Fr.v. A. Maxe, P.V Rönnqvist, G. Sjösvärd, J.H Jansson

Flygbild över Askersunds station med närmaste omgivningar.
Här ser man tydligt vändskivans placering. Lägg också märke till hur mycket vass det då var utefter strandkanterna.
På bilden ser man också godsmagasinets läge.
Den var i mycket dåligt skick och revs i slutet av 1998.

       

Askersund station 1924, Lok nr 1 "Kårberg".
Fr. vänster: Stationsinspektör A. Maxe, Lokförare P.V Rönnqvist, Stationsmästare G. Sjösvärd, Banvakt J.H Jansson
Samtliga var i järnvägens tjänst från banans öppnande 1884.

           
ASLJ, Askersunds station, Lok 5 med timmerlast.         ASLJ, Askersunds, kurvan mellan stationen och hamnen. Här ses även kallbadhuset som numera är rivet.

Lok 5 med timmerlast vid Askersunds station.
.

       

Kurvan mellan stationen och hamnen.
Här ses även kallbadhuset som numera är rivet.

           
ASLJ, Askersunds station, Lok 2.2 med godsvagnar (bl.a SB43 och SB44) på väg mot Skyllberg.         ASLJ, Askersunds station, avgående persontåg (Lok 2.1) mot Ingelsby och Skyllberg, vid utfartsignalen.

Askersunds station, Lok 2.2 med godsvagnar
(bl.a SB43 och SB44) på väg mot Skyllberg.

       

Avgående persontåg (Lok 2.1) mot Ingelsby och Skyllberg,
väntar vid Askersund stations utfartsignal.

           
ASLJ, Askersunds station 1924, SB1         ASLJ, Askersunds station 1950, SB2. © Sveriges Järnvägsmuseum
Askersunds station 1924, SB1 "Kårberg" med vagnar         Askersunds station 1950, SB2.
©Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se
           
ASLJ, Askersunds station, Lok 5 med personvagnar (bl.a SB 5 'boggie-vagnen').         ASLJ, Askersunds station 1955, Fr.v G Andersson, G Karlsson, Zetterlund, G Persson, H Persson.

Askersunds station 1926, Lok 5 med vagnar
(bl.a SB 5 "boggie-vagnen").
.

       

En av de sista bilderna från ASLJ innan nedläggningen 1955.
Fr.v: Göte Andersson, Gunnar Karlsson, Emil Zetterlund,
Gottfrid Persson och Håkan Persson.

           
ASLJ, Askersunds station         ASLJ, Askersunds station. April 2010.

Askersunds station

       

Askersunds station, April 2010.

           
ASLJ, Askersunds station. April 2010.         ASLJ, Askersunds station. April 2010.

Askersunds station, April 2010.

       

Askersunds station, April 2010.

           
ASLJ, Askersunds station. April 2010.         ASLJ, Askersunds station. April 2010.

Askersunds station, April 2010.

       

Askersunds station, April 2010.

           
ASLJ, Askersunds station. Godsmagasinet 1997. Det revs senare delen av 1998.         ASLJ, Askersunds station. Godsmagasinet 1997. Det revs senare delen av 1998.

Godsmagasinet 1997. Det revs under 1999.
.

       

Godsmagasinet 1997. Det revs under 1999.
Kranen finns bevarad vid Lerbäcks Hembygdsförening.

           
ASLJ, Askersunds station 2010. Axel och snäckväxel till klockan mot andra sidan.         ASLJ, Askersunds station 2010. Axel till klockan mot sjösidan.

Askersunds station 2010.
Axel och snäckväxel till klockan mot andra sidan.

       

Askersunds station 2010.
Axel till klockan mot sjösidan.

           
ASLJ, Askersunds station 2010. Snäckväxel + axel till de synkoniserade klockorna.         ASLJ, Askersunds station 2010. Urverk och pendel för klockorna.

Askersunds station 2010.
Snäckväxel + axel till de synkoniserade klockorna.

       

Askersunds station 2010.
Urverk och pendel för klockorna.

           
ASLJ, Askersunds station 2011.         ASLJ, Askersunds station 2011. Stationsområdet.

Askersunds station 2011.
.

       

Askersunds station 2011.
Stationsområdet.

           
ASLJ, Askersunds station 2011. Informationstavlan.          

Askersunds station 2011.
Informationstavlan.

         

 

Sök